Podpis elektroniczny

  

Zadzwoń i zamów - przyjadę, podpiszemy umowę i w 15 minut będziesz mógł korzystać z podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) do wysyłania dokumentów ZUS, US oraz innych. Kompletny zestaw na 2 lata już za 260 PLN netto.


Certyfikaty kwalifikowane

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (bezpieczne podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, bezpieczny podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty wydany przez EuroCert zawierają podstawowe informacje:

Dane Subskrybenta/Firmy;
Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
Zastosowanie Certyfikatu;
Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne

Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

 

Cennik (ceny netto w PLN):


EuroCert Odnowienie - 120.00  
EuroCert Odnowienie - nowy Token - 170.00   
EuroCert Token - 260.00

Usługa weryfikacji danych u klienta - 50 zł + koszt dojazdu poza Legnicę

Szkolenie podstawowe, pomoc przy instalacji - 50 zł.